VUI LÒNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN
B1:Truy cập safari
B2:Tìm kiếm vg66.com
B3:Chọn tiện ích
B4:Chọn thêm vào màn hình
B5:Chọn nút thêm
B6:App tải thành công
Chăm Sóc Khách Hàng